Contact
Hans van Houcke
Tuinweg 16
3284 XS Zuid-Beijerland
0186660640
0653995948
hvhcon@wxs.nl
lerenexcelleren.nl     
lerenexcelleren.com

Associatie
TNO Management Consultants
Steenbokstraat 21
7324 AZ Apeldoorn
055 3689800
tno-managementconsultants.nl

Kijk op organiseren
                                    Wij ontlenen onze kijk op organiseren aan de grondleggers van de EFQM
(European Foudation for Quality Management), die zich realiseerden, dat excellentie van vandaag
geen garantie is voor excellentie van morgen en dat bewust en rationeel ondernemen vraagt om een
goed zicht op alle aspecten van een integrale bedrijfsvoering en hoe de stakeholders van de
organisatie daar invloed op hebben of kunnen krijgen. Als een van de eerste ambassadeurs en
kennispartners indertijd van het INK (Het instituut dat in Nederland vanaf 1992 het EFQM
gedachtegoed heeft vertaald in het INK-managementmodel) en als een van de medeontwikkelaars
van de principiële INK instrumenten is dit managementmodel voor ons vaak een denkraam voor het
opzetten en implementeren van visie en strategie in een organisatie. Het is in onze ogen echter geen
rigide keurslijf, er zijn ook andere manieren om naar 'organiseren' te kijken en te helpen verbeteren.

ADVIESGROEP LEREN EXCELLEREN B.V. heeft als filosofie, dat er niet echt één manier is om als
organisatie of als ketensamenwerking zich verder te ontwikkelen in een gewenste richting. Er zijn
meerdere wegen naar Rome. Leidinggeven aan en managen van organisaties is een uitermate
complexe, delicate en moeilijke taak. De adviseurs betrokken bij de adviesgroep hebben dat zelf in
diverse managementfuncties ervaren. Vanuit die ervaring wil de adviesgroep andere leidinggevenden
op strategisch, tactisch en operationeel niveau helpen de juiste weg te vinden. En dat door reflectie,
door stakeholders te bevragen, door praktijktrainingen, door strategievorming, door goede
vertaalslagen te (leren)  maken (de 'doorbloeding' van de organisatie) en door op het juiste moment
de juiste 'tools' aan te reiken. Daarbij beschikt de adviesgroep over een schat aan ervaring bij het
ontdekken van het verandervermogen van een organisatie en bij het bepalen van de positie qua
integrale bedrijfsvoering  als een soort 'krachtmeting' voor bestaande of nieuwe ambities.