Contact
Hans van Houcke
Tuinweg 16
3284 XS Zuid-Beijerland
0186660640
0653995948
hvhcon@wxs.nl
lerenexcelleren.nl     
lerenexcelleren.com

Associatie
TNO Management Consultants
Steenbokstraat 21
7324 AZ Apeldoorn
055 3689800
tno-managementconsultants.nl

De vitale organisatie
                                      Een vitale organisatie onderscheidt zich van niet-vitale
organisaties door de wijze waarop medewerkers samenwerken, hoe zij hun werk en problemen
daarbij aanpakken, hoe zij leren en hoe ze reageren op interne en externe veranderingen. In
vitale organisaties is er veel onderlinge communicatie en is er sprake van enthousiaste
samenwerking, niet gehinderd door scheidslijnen, procedures of eilandcultuur. Bij de aanpak van
problemen denken medewerkers meer oplossingsgericht dan proceduregericht. Er is een goed
evenwicht tussen de mate van professionaliteit en de mate van autonomie van de medewerkers
en units. Het goed conditioneren van de samenhang van de activiteiten is niet alleen een kwestie
van organisatiestructuren en procedures, maar ook een kwestie van motiveren en inspireren.
De voortdurende afweging van kansen, risico's  en belangen vatten we samen onder de term
'integraal management'.  Integraal meedenken en meewerken kan in onze ogen alleen als
managers ervoor zorgen dat medewerkers bijeen komen om samen afwegingen te leren maken
over keuzen, oplossingen, verbeteringen en herontwerpen. In een vitale organisatie leren
medewerkers en vakspecialisten buiten de eigen kaders denken en daarmee dis ook meedenken
in afwegingen en beslissingen die inherent zijn aan bedrijfsvoering.